card

Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах

 • Барилга архитектур, орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт, барилга  бүтээцийн зураг төсөл
 • Дотор усан хангамж, халаалт, салхивч агаар сэлгэлт, хөргөлтийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
 • Дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл (10 кВ хүртэл )
 • Дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, дохиолол, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл,  хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл
 • Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн  барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл  /КИП/, автоматикийн зураг төсөл

Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний зураг төсөл

 • Дулааны шугам гол сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг
 • Усан хангамж, ариутгах татуургын гол шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга, байгууламжийн технологийн ажлын зураг
 • Цахилгаан дамжуулах гол шугам, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг /35 кВ хүртэл/
 • Эрчим хүчний эх үүсвэрийн технологийн зураг төсөл
 • Дулааны шугам гол сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг
 • Усан хангамж, ариутгах татуургын гол шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга, байгууламжийн технологийн ажлын зураг
 • Цахилгаан дамжуулах гол шугам, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг /35 кВ хүртэл/
 • Эрчим хүчний эх үүсвэрийн технологийн зураг төсөл

Эрчим хүч холбоо дохиололын чиглэлээр бид дараах үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд:

 • Барилга байгууламжийн гадна болон дотор цахилгаан хангамжийн угсралт, засвар үйлчилгээ
 • Домофон системийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
 • Орон сууц болон албан байгууллагуудын холбоо,хамгаалалтын дохиололын угсралт
 • Галын дохиолол болон галын автоматжуулалтын систем
 • Гудамжны болон гадна фасадны гэрэлтүүлгийн угсралт
 • 0,4 – 35 кВ шугам, дэд станц, хувиарлах байгууламж, трансформаотрын өртөөний техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, угсралт, тохируулга, туршилт, өөрчлөлт, шинэчлэл
 • Сэргээгдэх эрчим хүч салхи, нарны цахилгаан станц суурилуулалт, засвар үйлчилгээ  
 • Дизель цахилгаан станц суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
 • Тасралтгүй тэжээлийн төхөөрөмж (UPS)-ийн нийлүүлэлт, суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
 • Хүчдэл тогтворуулагч төхөөрөмж (AVR)-ийн нийлүүлэлт, суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
 • Тогтмол гүйдлийн тэжээлийн төхөөрөмж нийлүүлэлт, суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
 • Түгээмэл хэрэглээний цахилгаан тоног төхөөрөмж, материалын худалдаа, ханган нийлүүлэлт
 • 35 кВ хүртэлх төхөөрөмжийн реле хамгаалалт, автоматикийн төхөөрөмжийн зураг төсөл, угсралт, тохируулга, зөвөлгөө, үйлчилгээ
 • 0,4кВ-ын сүлжээний болон нөөц генераторуудын автомат шилжин залгах төхөөрөмжийн  суурилуулалт

Contact Seller